Bạn có đưa công thức nấu cho chúng tôi mang về không? – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Bạn có đưa công thức nấu cho chúng tôi mang về không?

Có, chúng tôi chắc chắn sẽ gửi email cho bạn những công thức đã được thực hiện trong lớp học để bạn có thể sáng tạo thêm nhiều món ăn hơn nữa tại nhà. 

JOIN HERE
RC2