Các bạn có trả lại phí tham dự không? – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Các bạn có trả lại phí tham dự không?

Thông báo 7 ngày trước khi diễn ra lớp học:

Những vé đã mua chỉ có thể được hoàn tiền nếu bạn thông báo cho Thermomix® Việt Nam việc hủy vé ít nhất 7 ngày trước ngày diễn ra lớp học. Bạn có thể thông báo cho chúng tôi qua điện thoại hoặc email: info@thermomixvietnam.vn

Thông báo dưới 7 ngày trước khi diễn ra lớp học:

Nếu bạn thấy mình không thể tham gia lớp học dưới 7 ngày trước ngày trong lịch, vé tham gia của bạn sẽ không được hoàn lại tiền. Tuy nhiên bạn có thể chuyển vé sang cho một người khác. Đơn giản chỉ cần chuyển hóa đơn thanh toán vé tham gia lớp học cho người đó để họ tham gia lớp học thay chỗ bạn. Hóa đơn thanh toán sẽ được coi như vé tham gia lớp học vậy.

JOIN HERE
RC2