Con tôi có thể tham gia lớp học này không? – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Con tôi có thể tham gia lớp học này không?

Lớp học demo giới thiệu và trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi phù hợp với mọi lứa tuổi, tuy nhiên trẻ em dưới 12 tuổi vẫn phải mua vé đầy đủ và đi cùng với người lớn.

Do những yếu tố về sức khỏe và an toàn, những lớp học nấu ăn trải nghiệm sản phẩm trực tiếp của chúng tôi chỉ phù hợp với học viên từ 18 tuổi trở lên, trẻ em cũng có thể tham gia một số lớp học tùy theo nội dung của từng chương trình. 

JOIN HERE
RC2