0

Con tôi có thể tham gia lớp học này không?

Lớp học demo giới thiệu và trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi phù hợp với mọi lứa tuổi, tuy nhiên trẻ em dưới 12 tuổi vẫn phải mua vé đầy đủ và đi cùng với người lớn.

Do những yếu tố về sức khỏe và an toàn, những lớp học nấu ăn trải nghiệm sản phẩm trực tiếp của chúng tôi chỉ phù hợp với những người tham gia từ 18 tuổi trở lên, nếu như điều này không được quy định rõ trong mô tả lớp học thì lớp học này  phù hợp với cả trẻ em như trong phần mô tả sự kiện ở mẫu đơn đăng kí. 

JOIN HERE
RC2