Làm thế nào để xác nhận chỗ trong lớp học của tôi đã được đặt? – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Làm thế nào để xác nhận chỗ trong lớp học của tôi đã được đặt?

Tất cả chỗ trong lớp học đều được xác nhận ngay khi việc thanh toán phí tham gia hoàn tất. Bạn cũng sẽ nhận được một email cùng với hóa đơn trong vòng 24 giờ. Nếu bạn không nhận được emai xác nhận, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua địa chỉ mail info@thermomixvietnam.vn để đảm bảo việc đặt chỗ của bạn đã thành công.

JOIN HERE
RC2