Lớp học có phục vụ yêu cầu ăn kiêng không? – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Lớp học có phục vụ yêu cầu ăn kiêng không?

Không. Những lớp học của chúng tôi tiến hành theo một menu đã được lựa chọn trước. Nếu bạn bị dị ứng hay mắc chứng không dung nạp, hãy báo cho Ban tổ chức của chúng tôi biết trước.  

JOIN HERE
RC2