0

Lớp học có phục vụ yêu cầu ăn kiêng không?

Không. Những lớp học của chúng tôi tiến hành theo một menu đã được lựa chọn trước. Nếu bạn bị dị ứng hay mắc chứng không dung nạp, hãy báo cho người tổ chức lớp học biết.  

JOIN HERE
RC2