0

Mỗi buổi học kéo dài bao lâu?

Những lớp học demo giới thiệu và trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi kéo dài gần 2 tiếng. Hãy dành thời gian cuối buổi để ăn, để hòa đồng với những hội viên người dùng Thermomix® và cơ hội được trả lời bất kì câu hỏi từ nhóm tư vấn Thermomix®.

JOIN HERE
RC2