Mỗi buổi học kéo dài bao lâu? – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Mỗi buổi học kéo dài bao lâu?

Những lớp học demo giới thiệu và trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi kéo dài hơn 1 tiếng. Hãy dành thời gian cuối buổi để thưởng thức, hòa đồng với những hội viên người dùng Thermomix® và cơ hội để lắng nghe những chia sẻ từ nhóm tư vấn Thermomix®.

JOIN HERE
RC2