Mỗi lớp học sẽ có bao nhiêu người tham dự? – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Mỗi lớp học sẽ có bao nhiêu người tham dự?

Mỗi lớp demo giới thiệu sản phầm của chúng tôi có khoảng 2-5 vị khách.

Mỗi lớp học demo với khách đặc biệt có thể giao động từ khoảng 20 đến 30 người.

Mỗi lớp học trải nghiệm sản phẩm trực tiếp của chúng tôi sẽ giới hạn 5-6 người.

JOIN HERE
RC2