0

Mỗi lớp học sẽ có bao nhiêu người tham dự?

Mỗi lớp demo giới thiệu sản phầm của chúng tôi có khoảng 40 vị khách.

Mỗi lớp học demo với khách đặc biệt có thể giao động từ khoảng 40 đến 80 người.

Mỗi lớp học trải nghiệm sản phẩm trực tiếp của chúng tôi sẽ giới hạn 18 người.

JOIN HERE
RC2