Nếu tôi đã đặt một lớp học mà muốn chuyển sang một lớp khác thì có đượ – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Nếu tôi đã đặt một lớp học mà muốn chuyển sang một lớp khác thì có được không?

Vé tham gia không áp dụng chuyển đổi giữa các lớp học. Nếu bạn muốn chuyển vé sang lớp học khác, bạn sẽ cần mua lại vé tham gia lớp học mà bạn muốn, sau đó yêu cầu hoàn lại phí mua vé tham gia lớp ban đầu.

Hãy lưu ý rằng bạn sẽ chỉ được hoàn tiền nếu bạn hủy vé trước 7 ngày kể từ ngày diễn ra lớp học.

JOIN HERE
RC2