Tôi có cần ăn trước khi tới lớp không? – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Tôi có cần ăn trước khi tới lớp không?

Tại những lớp học mang phong cách của buổi demo giới thiệu sản phầm, mỗi người tham gia sẽ được nếm thử một chút hương vị của từng công thức ở cuối buổi.

Tại những lớp học nấu ăn trải nghiệm sản phẩm trực tiếp của chúng tôi, tất cả người tham gia sẽ ngồi lại với nhau ở cuối buổi để thử món ăn vừa nấu bằng Thermomix®. Hãy tham khảo phần mô tả nội dung lớp học để nắm rõ điều này.

JOIN HERE
RC2