Tôi có thể đến tận nơi để đặt chỗ và đóng phí tham gia lớp học hay khô – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Tôi có thể đến tận nơi để đặt chỗ và đóng phí tham gia lớp học hay không?

Không, chúng tôi không chấp nhận thanh toán ngay tại sự kiện. Vé tham gia lớp học đều có giới hạn, do đó hãy xác nhận việc đặt chỗ online của bạn.

JOIN HERE
RC2