Tôi có thể mặc gì khi tới lớp học nấu ăn? – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Tôi có thể mặc gì khi tới lớp học nấu ăn?

Đối với những lớp học nấu ăn mang phong cách của buổi demo giới thiệu sản phẩm, hãy mặc bất cứ thứ gì bạn thấy thoải mái nhất vì bạn sẽ chỉ đóng vai trò người quan sát ở trong lớp học thôi. 

Đối với những lớp học nấu ăn trải nghiệm sản phẩm trực tiếp, vì những lí do về sức khỏe và an toàn, mọi người tham gia đều phải mặc đồng phục, đi giày bệt và tóc dài thì sẽ phải buộc gọn lại. Chúng tôi có quyền từ chối những người tham gia nếu họ đi giày không phù hợp và sẽ không trả lại phí đăng kí trong những trường hợp này.

JOIN HERE
RC2