Tôi có thể mang theo đồ uống có cồn không? – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Tôi có thể mang theo đồ uống có cồn không?

Bạn chỉ được phép mang theo đồ uống có cồn ở một số lớp học cụ thể và điều này sẽ được quy định rõ ở phần mô tả lớp học.

JOIN HERE
RC2