0

Làm sao để tắt chuông báo khi nấu xong?

Đơn giản bạn chỉ cần ấn nút chọn hoặc xoay ngược chiều kim đồng hồ để tốc độ trở về 0.

JOIN HERE
RC2