Nếu tay bị bẩn thì có ảnh hưởng tới màn hình cảm ứng không? – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Nếu tay bị bẩn thì có ảnh hưởng tới màn hình cảm ứng không?

Nếu bạn chạm vào màn hình khi tay ướt và ngón tay dính dầu thì bạn sẽ không làm hỏng màn hình nhưng sẽ có thể gây ra hiện tượng các chức năng của màn hình cảm ứng không phản ứng lại vì nó không thể hiểu được yêu cầu của bạn dễ dàng như khi bạn điều khiển máy với tay sạch/khô.

JOIN HERE
RC2