Tại sao Thermomix ® làm nóng chậm? – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Tại sao Thermomix ® làm nóng chậm?

Ở tốc độ 2 và 3, Thermomix ® được thiết kế để làm ấm.

Khi những tốc độ này được chọn, nhiệt độ sẽ tăng chậm hơn so với các tốc độ khác để cho phép làm nóng dần dần các nguyên liệu dễ hỏng. Ví dụ, khi làm ganache hoặc làm nóng các nguyên liệu có thành phần từ sữa.

JOIN HERE
RC2