Thermomix ® có cần cập nhật thường xuyên hoặc cần phần mềm gì không? – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Thermomix ® có cần cập nhật thường xuyên hoặc cần phần mềm gì không?

Không, mọi thứ đã được lập trình sẵn trong máy Thermomix ® hoặc trong chip công thức, vì thế không cần không cần phải cập nhật gì thêm.

JOIN HERE
RC2