Tôi có thể làm gì nếu màn hình không hoạt động? – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Tôi có thể làm gì nếu màn hình không hoạt động?

Đầu tiên, kiểm tra xem bạn đã bỏ tấm bảo vệ màn hình ra hay chưa.

Nếu như vấn đề vẫn còn, hãy khởi động lại máy Thermomix ® của bạn để khởi động lại màn hình. 

JOIN HERE
RC2