Tôi có thể thay đổi ngôn ngữ trên máy Thermomix® của mình thế nào? – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Tôi có thể thay đổi ngôn ngữ trên máy Thermomix® của mình thế nào?

Chọn nút “Trang chủ” và sau đó chọn “Menu” trên thanh điều chỉnh ở góc phía trên bên trái. Trượt xuống phía dưới của menu và lựa chọn mục cuối cùng. Từ đây, chọn mục thứ hai từ dưới lên và sau đó bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ mong muốn.

JOIN HERE
RC2