Chức năng nấu tự động là gì? – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Chức năng nấu tự động là gì?

Các công thức nấu tự động được lưu trên Thermomix ® .

Toàn bộ quá trình nấu được hoàn thiện sẵn cho bạn, vì vậy bạn chỉ cần cho các nguyên liệu vào bình trộn bằng cách làm theo các hướng dẫn trên màn hình và nhấn nút chọn. Thermomix ® sẽ làm nốt phần còn lại! Thermomix® có thể kiểm soát thời gian, nhiệt độ và tốc độ một cách tự động và sử dụng các bộ cảm biến gắn sẵn bên trong để xác định trạng thái của thức ăn được nấu và đưa ra phản ứng một cách phù hợp, đảm bảo mỗi lần nấu đều thành công. 

JOIN HERE
RC2