0

Khi nào phiên bản Thermomix ® mới ra đời?

Tập đoàn Vorwerk luôn nỗ lực trong việc cải tiến các sản phẩm Thermomix ® và sẽ cho ra mắt các phiên bản mới và có thể cả thay đổi phiên bản hiện tại theo thời gian.

Các quyết định về việc ra mắt phiên bản mới, thay đổi phiên bản hiện tại và thời gian của công bố chính thức được thực hiện bởi nhà sản xuất và thường là các thông tin được bảo mật. Thỏa thuận của chúng tôi với nhà sản xuất là chúng tôi sẽ không có thẩm quyền hay trách nhiệm đưa ra bất kỳ công bố nào về phiên bản mới hoặc thay đổi phiên bản hiện tại cho đến khi có sự cho phép của nhà sản xuất.

Bất kỳ quyết định mua TM5 nào cũng cần cân nhắc tới các thông tin trên.

JOIN HERE
RC2