Bảo hành – Thermomix® - The Future of Cooking
0

Bảo hành

Thermomix ® bao gồm bộ hấp Varoma và chip công thức được bảo hành 24 tháng đối với các chi tiết bị lỗi và hoạt động kém khi sử dụng trong gia đình và bảo hành 6 tháng với mục đích thương mại.

Nếu bạn cần giải đáp hoặc thắc mắc liên quan đến dịch vụ bảo hành, vui lòng điền vào mẫu này hoặc gọi +8424-3513 2299 (9:00am – 5:00pm).


LIÊN HỆ