fbpx

Menu Demo gợi ý dành cho Tư vấn viên Thermomix

Thermomix Vietnam xin gửi đến các Tư vấn viên danh sách Menu Demo gợi ý với chú thích chi tiết về thời gian thực hiện, chức năng sử dụng và các giá trị wow effect của từng công thức.

Menu Demo gợi ý dành cho Tư vấn viên Thermomix

Lưu ý:

  • Trên đây là các công thức tham khảo khi Demo cho Tư vấn viên Thermomix Vietnam, Tư vấn viên có thể kết hợp linh hoạt các công thức với nhau để biểu diễn được các chức năng cơ bản của Thermomix TM6 và phù hợp với nhu cầu của Khách hàng.
  • Các công thức có sẵn trên hệ sinh thái công thức Modern Cook. Tư vấn viên có thể giảm ½ công thức tùy vào số lượng nguyên liệu và số người trong buổi Demo.
  • Một buổi Demo nên giới hạn trong khoảng thời gian từ 45 – 60 phút với tối đa 3 món.


Modern Cook® © 2020. All rights reserved.