fbpx
Skip to main content

XÁC NHẬN VỀ VIỆC THU THẬP DỮ LIỆU:

Công ty Cổ phần Modern Cook thu thập, lưu giữ và sử dụng thông tin tuân theo chính sách bảo mật của công ty. Trong phạm vi thông tin đó là thông tin tín dụng, Công ty Cổ phần Modern Cook nắm giữ và sử dụng thông tin tín dụng tuân theo chính sách báo cáo tín dụng của mình. Công ty Cổ phần Modern Cook có thể thu thập thông tin từ các bên thứ ba (chẳng hạn như Tư vấn viên Độc lập của Thermomix ®). Việc không cung cấp thông tin cho Công ty Cổ phần Modern Cook có thể dẫn đến trường hợp Công ty Cổ phần Modern Cook không thể cung cấp các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của mình. Bằng cách cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý rằng Công ty Cổ phần Modern Cook có thể sử dụng thông tin này để tiếp thị trực tiếp cho bạn (trừ khi bạn chọn không tham gia). Thông tin có thể được tiết lộ ở nước ngoài cho người nhận ở các nước khác.

QUYỀN RIÊNG TƯ:

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân của bạn như tên, ngày sinh, đường phố và địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, số điện thoại, các thông tin liên lạc khác, nghề nghiệp, sở thích nấu ăn và thực phẩm, sở thích cá nhân, thông tin tài chính và chi tiết thẻ tín dụng cho bất kỳ hàng hóa và / hoặc dịch vụ nào bạn mua từ chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin sau cho mục đích tiếp thị và cải thiện trải nghiệm của bạn với chúng tôi.

 • địa chỉ máy chủ của bạn;
 • tên miền;
 • ngày và giờ bạn ghé thăm Trang web ;
 • các trang đã xem và thông tin đã tải xuống ;
 • thói quen ăn uống;
 • model thiết bị Thermomix;
 • các trang web trước đây đã truy cập; và
 • loại trình duyệt được sử dụng.

Bạn không cần phải cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân của bạn và bạn có thể tương tác với chúng tôi dưới hình thức ẩn danh hoặc tên giả. Tuy nhiên, nếu bạn chọn tương tác với chúng tôi theo cách như vậy hoặc nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn khi được yêu cầu, chúng tôi có khả năng sẽ không thể cung cấp cho bạn tất cả hàng hóa và / hoặc dịch vụ mà bạn tìm kiếm từ chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn như một phần trong phản hồi của chúng tôi đối với yêu cầu truy cập và / hoặc chỉnh sửa Thông tin Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn hoặc như một phần của quy trình xử lý khiếu nại của chúng tôi. Nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn hoặc bạn tiếp tục tương tác với chúng tôi dưới danh nghĩa ẩn danh hoặc tên giả, thì chúng tôi có thể không thể hoàn thành yêu cầu của bạn hoặc tiếp tục thực hiện thủ tục xử lý khiếu nại của chúng tôi.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN BẰNG CÁCH NÀO?

Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân của bạn bằng nhiều phương tiện khác nhau như:

 • trực tiếp từ bạn, ví dụ: thông qua Trang web, biểu mẫu đặt hàng, bảng câu hỏi hoặc khi bạn đăng ký với tư cách là người dùng;
 • từ các mạng xã hội mà chúng tôi có kết nối, ví dụ: Facebook, Instagram;
 • thông qua các Trang web bạn sử dụng, ví dụ: các trang bạn truy cập, những liên kết nào bạn nhấp vào;
 • một bài khảo sát hoặc thảo luận qua điện thoại hoặc trực tiếp về các sản phẩm, dịch vụ và tài khoản của chúng tôi;
 • thư từ, email hoặc các phương tiện điện tử khác; và
 • nguồn thông tin có sẵn công khai.

Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin Cá nhân về bạn từ các bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định (bao gồm cả khi bạn đặt mua Thermomix thông qua một Tư vấn viên Độc lập của Thermomix®). Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin Cá nhân về bạn từ chủ lao động của bạn khi chủ lao động của bạn yêu cầu chúng tôi cung cấp hàng hóa và / hoặc dịch vụ và các bên thứ ba liên quan đến kiểm tra tín dụng, tìm kiếm tài sản và trích xuất công ty. Trong những tình huống này, sẽ là không hợp lý và không thực tế nếu chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân của bạn trực tiếp từ bạn.

Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu từ Trang web của mình bằng nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm cả ‘cookie’. ‘Cookie’ là một tệp văn bản mà Trang web của chúng tôi gửi tới trình duyệt của bạn, tệp này được lưu trữ trên máy tính của bạn dưới dạng một thẻ ẩn danh xác định máy tính của bạn (chứ không phải bạn) cho chúng tôi. Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để tắt cookie. Tuy nhiên, một số phần của Trang web của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường (hoặc không thể hoạt động) nếu cookie bị tắt.

Theo các yêu cầu của Quyền riêng tư, chúng tôi chỉ thu thập Thông tin Cá nhân từ hoặc về bạn chỉ khi cần thiết một cách hợp lý cho các chức năng hoặc hoạt động của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương cách hợp pháp và chính đáng.

NHẬN THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÔNG CHỦ ĐÍCH

Đôi khi, chúng tôi có thể nhận Thông tin Cá nhân về một người mà không yêu cầu cụ thể về Thông tin Cá nhân đó. Ví dụ: chúng tôi có thể nhận được thư bị chuyển hướng sai hoặc đơn xin việc được gửi đến chúng tôi theo sự chủ động của người nộp đơn và không phải là phản hồi cho một vị trí tuyển dụng được quảng cáo. Ngoài ra, chúng tôi có thể nhận được Thông tin cá nhân mà chúng tôi không yêu cầu từ một người khi chúng tôi yêu cầu người đó cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân và người đó cung cấp nhiều hơn những gì chúng tôi đã yêu cầu từ cá nhân đó.

Nếu chúng tôi nhận được Thông tin Cá nhân mà chúng tôi không yêu cầu, chúng tôi sẽ đánh giá xem liệu chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân một cách hợp pháp hay không khi chúng tôi yêu cầu. Nếu chúng tôi quyết định rằng chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân một cách hợp pháp, chúng tôi sẽ lưu giữ, sử dụng, tiết lộ và hủy bỏ Thông tin Cá nhân đó theo Chính sách Bảo mật này và các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Nếu chúng tôi quyết định rằng chúng tôi không thể thu thập Thông tin Cá nhân đó một cách hợp pháp, thì chúng tôi sẽ hủy hoặc hủy xác định Thông tin Cá nhân càng sớm càng tốt, nếu việc làm đó là hợp pháp và hợp lý.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Theo nguyên tắc chung, chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân cho mục đích chính của việc thu thập Thông tin cá nhân đó hoặc mục đích phụ liên quan đến mục đích chính, mà bạn đã biết của việc chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đã thu thập hoặc khi được pháp luật cho phép.

Chúng tôi sẽ thực hiện từng bước phù hợp để thông báo tới bạn mục đích của chúng tôi khi thu thập Thông tin Cá nhân bằng cách thông báo cho bạn về tất cả các vấn đề có liên quan trước hoặc tại thời điểm thu thập, bao gồm cả việc tham khảo Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • để hiểu rõ hơn người mua và sử dụng Thermomix ® cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp (trực tiếp, thông qua Tư vấn viên Độc lập của Thermomix ® hoặc thông qua các phương tiện khác), những người sử dụng Trang web và các kênh truyền thông xã hội và trực tuyến khác mà chúng tôi vận hành (bao gồm thông qua các nghiên cứu thị trường liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi);
 • để hiểu rõ hơn về mối quan hệ của chúng tôi với các Tư vấn viên Độc lập của Thermomix ® trong hiện tại, các Tư vấn viên tiềm năng và các Tư vấn viên từng làm việc cho chúng tôi;;
 • cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn hoặc để hỗ trợ các Tư vấn viên Độc lập của Thermomix ®;
 • xử lý giao dịch của bạn và quản lý tài khoản của bạn, bao gồm bằng cách xử lý các hóa đơn, cước phí, bảng sao kê tài khoản và các vấn đề tài chính liên quan cần thiết để cho phép chúng tôi cung cấp hàng hóa và / hoặc dịch vụ cho bạn;
 • giải quyết các thắc mắc, yêu cầu bảo hành hoặc giải quyết khiếu nại;
 • gửi thông tin cập nhật, tài liệu tiếp thị và bản tin cho bạn (bao gồm tiếp thị, quảng cáo hoặc đem tới cơ hội trở thành Tư vấn viên Độc lập của Thermomix ® và các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi);
 • tìm kiếm sự tham gia của bạn (trên cơ sở tự nguyện) trong các chiến dịch quảng cáo, sự kiện, ra mắt, câu chuyện của khách hàng và các nhóm tập trung;
 • để xác minh danh tính của bạn và trạng thái người dùng đã đăng ký;
 • đề xuất liên hệ với bạn nếu bạn chưa mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi, bạn đã chấm dứt liên hệ với Tư vấn viên Thermomix ® của mình, hoặc không tham gia với chúng tôi trong một thời gian dài (trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn bất cứ ai thay mặt cho chúng tôi liên hệ với bạn, chẳng hạn như Tư vấn viên Độc lập của Thermomix ®); và
 • để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ, trang Web và thư mục của chúng tôi.

CHÚNG TÔI TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN CHO AI?

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nhưng chỉ trên cơ sở khi cần. Các bên thứ ba này có thể bao gồm:

 • đại lý hoặc nhà thầu của chúng tôi;
 • các Tư vấn viên Độc lập của Thermomix ®;
 • nhà cung cấp tiếp thị qua email;
 • ModernCook JSC hoặc bất kỳ đơn vị nào có liên quan của chúng tôi;
 • các cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi.

Các bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ Thông tin Cá nhân có thể ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, bao gồm Vorwerk International Strecker & Co tại Thụy Sĩ và Đức và các đơn vị liên quan. Ngoài ra, thông tin (bao gồm Thông tin Cá nhân) có thể được chúng tôi lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu đặt tại Châu Âu, Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác theo quyết định của chúng tôi tại từng thời điểm mà chúng tôi có quyền tự quyết.

Trong trường hợp chúng tôi tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho bên thứ ba bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng bên nhận bên thứ ba đã thực hiện các cơ chế bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn.

Vào bất cứ thời điểm nào hợp lý và khả thi, chúng tôi sẽ trước tiên xác nhận sự đồng ý của bạn đối với việc tiết lộ thông tin ra nước ngoài như vậy. Nếu bạn đồng ý với việc tiết lộ thông tin đó, chúng tôi sẽ được miễn trừ các yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành về bảo mật thông tin liên quan đến thông tin được tiết lộ đó.

Nếu không có phương cách hợp lý và khả thi để chúng tôi có được sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành về bảo mật thông tin liên quan đến Thông tin Cá nhân được tiết lộ cho người nhận ở bên ngoài Việt Nam.

Khi chúng tôi tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để yêu cầu bên thứ ba xử lý Thông tin Cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật này và theo các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về bảo mật thông tin. Không giới hạn những nội dung nêu trên, chúng tôi sẽ không cho phép các bên thứ ba sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba (bao gồm cả những người được liệt kê ở trên) với mục đích:

 • tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi đối với bạn theo bất kỳ hợp đồng nào giữa chúng tôi và bạn, hoặc theo yêu cầu của pháp luật;
 • tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi đối với bên thứ ba theo bất kỳ hợp đồng nào giữa chúng tôi và bên thứ ba khi việc hoàn thành nghĩa vụ của chúng tôi yêu cầu tiết lộ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập cho bên thứ ba;
 • cho phép các bên thứ ba đó thay mặt chúng tôi để thực hiện các dịch vụ, chẳng hạn như phân phối các gói hàng, giải quyết các yêu cầu bảo hành, gửi thư từ và xử lý thanh toán;
 • tiếp thị về công ty chúng tôi, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn; và
 • thu hồi các khoản nợ mà bạn không thanh toán được cho các sản phẩm và / hoặc dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Không giới hạn những nội dung nêu trên, chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như kiểm toán viên, các công ty dịch vụ tài chính hoặc công ty bảo hiểm, hoặc các cố vấn chuyên nghiệp (chẳng hạn như cố vấn pháp lý và cố vấn kế toán của chúng tôi), để họ hoàn thành nghĩa vụ của họ đối với chúng tôi theo các thỏa thuận mà chúng tôi đã ký kết với mục đích đảm nhận các hoạt động vận hành và hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm chi tiết thẻ tín dụng đã được mã hóa (mặc dù chúng sẽ chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý của bạn cho bất kỳ giao dịch nào với chúng).

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ số liệu thống kê (đã xóa số định danh cá nhân) về khách hàng, độc giả, doanh số bán hàng, mẫu lưu lượng truy cập và các chức năng liên quan của trang web cho các bên thứ ba có uy tín, chủ yếu nhằm mục đích hỗ trợ chúng tôi cải thiện việc cung cấp dịch vụ của mình.

Bạn có quyền cho chúng tôi biết rằng bạn không muốn chúng tôi gửi thông tin cho bạn ngoại trừ các thông tin phục vụ cho mục đích chính mà chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng đảm bảo việc chúng tôi tiết lộ Thông tin Cá nhân cho các tổ chức khác sẽ được thực hiện theo cách không xác định danh tính cá nhân, trong chừng mực có thể thực hiện được và hợp pháp.

BẢO MẬT

Chúng tôi cố gắng đảm bảo bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn và chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn khỏi:

 • việc lạm dụng, can thiệp và mất mát; và
 • việc truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép thông tin.

Chúng tôi thường xuyên rà soát và cập nhật các biện pháp bảo mật vật lý và bảo mật dữ liệu của mình dựa trên các công nghệ hiện tại. Thật không may là việc truyền dữ liệu thông qua các dịch vụ dữ liệu di động và truyền thông không thể đảm bảo là hoàn toàn an toàn.

Ngoài ra, các nhân viên và nhà thầu cung cấp dịch vụ liên quan đến hệ thống thông tin của chúng tôi có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật của bất kỳ Thông tin Cá nhân nào do chúng tôi nắm giữ.

Chúng tôi làm mọi thứ một cách hợp lý trong khả năng và sự kiểm soát của mình để ngăn chặn việc sử dụng trái phép hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các sự kiện phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập trái phép Thông tin Cá nhân của bạn ngoại trừ trường hợp việc sử dụng hoặc truy cập trái phép đó là do chúng tôi không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình liên quan đến các bước hợp lý được thực hiện để bảo mật các Thông tin Cá nhân của bạn được chúng tôi nắm giữ.

Tất cả các giao dịch được thực hiện trực tuyến thông qua Trang web đều được thực hiện bằng công nghệ Secure Sockets Layer (SSL).

Kể từ ngày áp dụng Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sử dụng Microsoft Dynamics 365 để lưu trữ và quản lý thông tin liên quan đến các Tư vấn viên và khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin (bao gồm cả Thông tin Cá nhân) được lưu trữ trong hệ thống CNTT của chúng tôi (bao gồm cả Microsoft Dynamics 365) được mã hóa bằng công nghệ mã hóa hiện hành cấp thương mại, tuân thủ theo các yêu cầu của PCI-DSS 3.0 ở mức độ cần thiết.

ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Tuy nhiên, tính chính xác của thông tin do chúng tôi nắm giữ phần lớn phụ thuộc vào tính chính xác của thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Nếu bất kỳ lúc nào bạn phát hiện ra rằng bất kỳ thông tin nào liên quan đến bạn là không chính xác, lỗi thời, không đầy đủ, không liên quan hoặc gây hiểu lầm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chỉnh sửa thông tin

TIẾP THỊ

Đôi khi, chúng tôi có thể gửi email chứa các tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc cơ hội Tư vấn Độc lập của Thermomix ® cho bạn hoặc trực tiếp tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn dựa trên cơ sở bạn có thể phần nào đoán trước chúng tôi sẽ làm như vậy mà cơ sở này được nhận biết từ các Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập được từ bạn. Trường hợp chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân về bạn từ một bên thứ ba, thì chúng tôi sẽ không sử dụng Thông tin Cá nhân đó để tiếp thị trực tiếp cho bạn mà không có sự đồng ý của bạn. Khi bạn sử dụng Trang web, tức là bạn đã đồng ý cho chúng tôi thực hiện các công việc tiếp thị tới bạn. Tuy nhiên, bạn có thể hủy đăng ký nhận các tài liệu tiếp thị này bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào tùy chọn hủy đăng ký hoặc gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xóa bạn khỏi danh sách gửi thư.

TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ KHIẾU NẠI CỦA BẠN

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi rất coi trọng vấn đề này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về quyền riêng tư của mình hoặc cách Thông tin Cá nhân của bạn đang được xử lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email ở cuối chính sách này. Chúng tôi sẽ trả lời trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi nhận được yêu cầu và cấp quyền truy cập thông tin theo cách bạn yêu cầu, trừ khi không thể thực hiện được. Chúng tôi có quyền thu của bạn một khoản phí hợp lý để cho phép bạn truy cập vào thông tin mà bạn yêu cầu.

Nếu chúng tôi từ chối bạn truy cập Thông tin Cá nhân, chúng tôi sẽ giải thích lý do từ chối và, nếu bạn muốn khiếu nại chính thức về việc từ chối của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích thủ tục khiếu nại.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn trước khi cấp quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn.

Nếu bất kỳ lúc nào bạn tin rằng Thông tin Cá nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ là không đầy đủ hoặc không chính xác, thì bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa đổi Thông tin Cá nhân đó. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu chỉnh sửa của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lý do bằng văn bản và cung cấp cho bạn thông tin về quy trình xử lý khiếu nại của chúng tôi nếu bạn không hài lòng với lý do của chúng tôi. Khi chúng tôi chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho các bên thứ ba về việc chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của bạn.

COOKIES

Khi bạn truy cập Trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, trang Web có thể gửi một hoặc nhiều Cookie – một tệp văn bản nhỏ chứa một chuỗi ký tự chữ và số – đến máy tính của bạn để nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn. Máy chủ của chúng tôi cũng có thể ghi lại thông tin ẩn danh như thời gian, ngày tháng và URL liên quan đến việc bạn sử dụng trang Web. Cookie, là một tiêu chuẩn ngành và được hầu hết các trang web, bao gồm cả trang Web này, sử dụng, có thể tạo điều kiện cho người dùng truy cập liên tục và sử dụng trang web. Việc sử dụng Cookie sẽ cho phép chúng tôi tùy chỉnh trang Web theo nhu cầu của bạn, ghi nhớ các tùy chọn của bạn và cũng hỗ trợ chúng tôi cải thiện hiệu suất của trang Web. Chúng tôi có thể thuê bên thứ ba để phân tích thông tin được thu thập bởi cookie hoặc thực hiện thống kê về việc sử dụng trang Web.

 

Đôi khi, cookie có thể thu thập và lưu trữ Thông tin Cá nhân của bạn. Chúng tôi xử lý những thông tin đó giống như những Thông tin Cá nhân khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

 

Bạn có thể hủy kích hoạt cookie bằng cách cài đặt lại trình duyệt web của mình để từ chối tất cả cookie hoặc để biết rõ khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, trang Web và các dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường nếu bạn tắt cookie.

TRANG CỦA BÊN THỨ BA

Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba (Các trang Web Liên kết). Các trang Web Liên kết này không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với hoạt động của các trang Web Liên kết hoặc doanh nghiệp của họ và thông tin có sẵn trên các trang Web Liên kết. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo chính sách bảo mật của các trang Web Liên kết trước khi tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các trang Web Liên kết.

GỬI KHIẾU NẠI

Nếu bạn muốn khiếu nại một cáo buộc vi phạm quyền riêng tư về Thông tin Cá nhân của bạn, khiếu nại phải được thực hiện bằng văn bản và gửi đến Nhân viên về Quyền riêng tư của chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.

Chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận được khiếu nại của bạn và sẽ cố gắng giải quyết khiếu nại của bạn và đưa ra phản hồi cho bạn trong một thời gian hợp lý sau khi chúng tôi nhận được đơn khiếu nại của bạn (thường là 30 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được khiếu nại của bạn). Khi khiếu nại yêu cầu một cuộc điều tra chi tiết hơn thì có thể mất nhiều thời gian hơn để giải quyết. Nếu xảy ra trường hợp này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các báo cáo về tiến độ.

Chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn và tìm kiếm (nếu thích hợp) thông tin liên quan đến khiếu nại từ bạn.

Trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ ghi nhận khiếu nại của bạn bằng văn bản và gửi tới bạn văn bản về quy trình giải quyết khiếu nại của chúng tôi. Thêm vào đó, nếu pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi tới bạn văn bản quyết định của chúng tôi đối với khiếu nại của bạn.

Chúng tôi có thể từ chối điều tra và giải quyết khiếu nại nếu chúng tôi cho rằng khiếu nại đó không đủ chứng cứ hoặc không thực tế.

Nếu bạn không hài lòng với kết quả khiếu nại, bạn có thể yêu cầu kiểm tra nội bộ về quyết định của chúng tôi và việc này sẽ được thực hiện bởi một nhân viên không liên quan đến việc giải quyết khiếu nại trước đó của bạn.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi hoặc bạn có bất kỳ nhận xét hoặc phản hồi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: info@moderncook.vn

THÔNG TIN THÊM VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Để biết thêm thông tin về các vấn đề quyền riêng tư ở Việt Nam và bảo vệ quyền riêng tư của bạn, hãy truy cập trang web liên quan của Chính phủ Việt Nam.

CHÍNH SÁCH BÁO CÁO TÍN DỤNG:

THÔNG TIN CHUNG

Chính sách Báo cáo Tín dụng này quy định cách Công ty Cổ phần Modern Cook (“ModernCook SJC”, “chúng tôi”) thu thập, sử dụng, tiết lộ và quản lý thông tin liên quan đến tín dụng và áp dụng nếu bạn hoặc tổ chức mà bạn liên kết đăng ký hoặc được mở rộng tín dụng với chúng tôi.

 

Chính sách này được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành về bảo mật thông tin và bổ sung vào chính sách bảo mật chung của chúng tôi, đề cập đến cách chúng tôi thu thập, lưu giữ, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân tuân theo các quy định pháp luật hiện hành về bảo mật thông tin. Bạn có thể tham khảo chính sách bảo mật chung của chúng tôi bằng cách nhấp vào đây (liên kết đến đầu phần Chính sách bảo mật).

THU THẬP THÔNG TIN

Theo mục đích của chính sách này, “thông tin liên quan đến tín dụng” có nghĩa là “thông tin tín dụng”, “thông tin tín dụng cá nhân” và / hoặc “thông tin điều kiện tín dụng” được quy định trong Bộ luật dân sự 2015 về Quyền riêng tư.

“Thông tin tín dụng” bao gồm thông tin được sử dụng để xác định một cá nhân, lịch sử trả nợ, các loại tín dụng được áp dụng, thông tin mặc định, thông tin thanh toán, thông tin về các thỏa thuận thanh toán mới, thủ tục tòa án và tình trạng mất khả năng thanh toán và thông tin công khai được ghi lại trên Cổng Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam.

 Các cơ quan báo cáo tín dụng có thể cung cấp cho chúng tôi “thông tin điều kiện tín dụng”, là thông tin báo cáo tín dụng về cá nhân và thông tin tín dụng cá nhân về cá nhân đó. “Thông tin tín dụng cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin cá nhân nào bắt nguồn từ thông tin mà cơ quan báo cáo tín dụng cung cấp cho chúng tôi (ví dụ: điểm tín dụng).

 Khi chúng tôi cung cấp cho bạn một khoản tín dụng (dưới hình thức chúng tôi cung cấp cho bạn hàng hóa và / hoặc dịch vụ và cho phép bạn thanh toán cho hàng hóa và / hoặc dịch vụ đó với thời hạn không dưới bảy ngày) hoặc khi chúng tôi xem xét đơn đăng ký cung cấp tín dụng của bạn, chúng tôi có thể thu thập và giữ các thông tin khác nhau liên quan đến tình hình tài chính của bạn. Trong tình huống này, chúng tôi bị ràng buộc bởi các quy định pháp luật hiện hành về bảo mật thông tin trong phạm vi áp dụng đối với thông tin cá nhân liên quan đến tín dụng mà chúng tôi nắm giữ, sử dụng và tiết lộ.

Xin lưu ý rằng điều này không áp dụng cho bất kỳ thông tin tín dụng nước ngoài nào hoặc thông tin do các bên cấp tín dụng nước ngoài cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng thông tin chúng tôi nắm giữ không được công khai cho các cơ quan tín dụng nước ngoài hoặc các bên cấp tín dụng nước ngoài.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin đó từ bạn theo một số cách, bao gồm thông qua các cuộc gặp mặt trực tiếp, việc bạn hoàn thành và gửi biểu mẫu cho chúng tôi, các email liên lạc của bạn với chúng tôi và qua điện thoại. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ những người thay mặt bạn, bao gồm cả Tư vấn viên Thermomix độc lập, những người gửi đơn đặt mua hàng hóa và / hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng sẽ thu thập một số thông tin tín dụng về bạn từ các giao dịch của bạn liên quan đến tín dụng, chẳng hạn như khi bạn thanh toán cho chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ cơ quan báo cáo tín dụng.

 Trong phạm vi chúng tôi là bên cấp tín dụng thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành về bảo mật thông tin, việc cấp tín dụng phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi không cung cấp cũng như không xét đơn xin cấp tín dụng tiêu dùng (trong phạm vi của thuật ngữ theo quy định pháp luật hiện hành về bảo mật thông tin). Các cá nhân muốn mua hàng hóa và / hoặc dịch vụ của chúng tôi bằng hình thức tín dụng phải đăng ký với một bên cấp tín dụng được cấp phép.

MỤC ĐÍCH THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập, lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn với mục đích chính nhằm cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho bạn.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn cho cơ quan báo cáo tín dụng nhằm mục đích thu thập thông tin báo cáo tín dụng từ cơ quan đó mà việc thu thập này liên quan đến quyết định của chúng tôi về việc cho phép bạn thanh toán tín dụng và tuân theo các quy định liên quan của pháp luật hiện hành về bảo mật thông tin. Thông tin về bạn mà chúng tôi có thể tiết lộ cho cơ quan tín dụng có thể là các loại thông tin sau: họ tên, bất kỳ tên gọi nào trước đây của bạn, ngày sinh, giới tính của bạn, địa chỉ hiện tại hoặc địa chỉ gần đây nhất của bạn, số bằng lái xe của bạn (nếu có) và tên của người sử dụng lao động hiện tại hoặc trước đây của bạn.

Với mục đích của việc tiết lộ thông tin như trên, chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin đó tới các cơ quan tín dụng như sau:

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin tín dụng của bạn để đánh giá tình hình tài chính của bạn cho các mục đích quản lý nội bộ liên quan trực tiếp đến việc quản lý việc cung cấp hàng hóa và / hoặc dịch vụ của chúng tôi và nếu có yêu cầu của pháp luật hoặc được pháp luật cho phép.

 Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin này về bạn cho: (a) các cơ quan liên quan là công ty hoặc một người quản lý tín dụng, để quản lý tín dụng hoặc cho các mục đích quản lý nội bộ liên quan trực tiếp đến việc cung cấp hoặc quản lý tín dụng; (b) các bên cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bên ngoài; và (c) các bên khác nếu luật pháp yêu cầu hoặc cho phép.

 Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin lịch sử trả nợ cho các cơ quan tín dụng mà chúng tôi giao dịch theo các quy định pháp luật hiện hành về bảo mật thông tin.

 Theo các quy định pháp luật hiện hành về bảo mật thông tin, chúng tôi cũng có thể tiết lộ cho các công ty thông tin tín dụng thông tin về các khoản nợ không trả được, trừ trường hợp quy định khác và các khoản thanh toán quá hạn đã được chúng tôi tiết lộ trước đó cho công ty thông tin tín dụng liên quan.

BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý (bao gồm các bước hành chính, kỹ thuật và vật lý) để bảo vệ thông tin mà chúng tôi sở hữu tránh bị mất, đánh cắp và sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi trái phép.

 

Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối cho thông tin của bạn.

LƯU GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cho phép chúng tôi thực hiện các mục đích được nêu trong Chính Sách Báo Cáo Tín Dụng này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ dài hơn.

KHIẾU NẠI

Nếu bạn cho rằng chúng tôi chưa tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật hiện hành về bảo mật thông tin thì bạn có quyền khiếu nại. Bạn phải chỉ rõ bản chất của nội dung khiếu nại. Đơn khiếu nại có thể được gửi cho chúng tôi theo thông tin chi tiết bên dưới.

 

Sau khi nhận được đơn khiếu nại, chúng tôi sẽ điều tra toàn bộ nội dung khiếu nại và sẽ giải quyết khiếu nại đó nhanh nhất có thể (thường là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại của bạn).

 

Nếu chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại của bạn trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho bạn về lý do, chỉ định ngày chúng tôi dự kiến ​​sẽ hoàn thành giải quyết khiếu nại của bạn và yêu cầu sự đồng ý của bạn về việc gia hạn khoảng thời gian 30 ngày đó.

 

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tham khảo ý kiến ​​của cơ quan báo cáo tín dụng hoặc bên cung cấp tín dụng khác nếu cần thiết để giải quyết khiếu nại của bạn. Nếu, trong khi khiếu nại vẫn chưa được giải quyết, chúng tôi tiết lộ thông tin liên quan đến khiếu nại cho bên thứ ba, chúng tôi có thể tư vấn cho bên thứ ba về khiếu nại.

 

Tùy thuộc vào bản chất của khiếu nại, đôi khi chúng tôi có thể được yêu cầu thông báo cho cơ quan báo cáo tín dụng hoặc bên cung cấp tín dụng về việc đưa ra khiếu nại và quyết định của chúng tôi.

 

Nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý hoặc giải quyết khiếu nại của bạn, bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến Cơ quan quản lý tại địa phương của bạn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Nhân Viên Bảo Mật của Modern Cook JSC:
 • info@moderncook.vn
 • +8424 3513 2299


Modern Cook® © 2020. All rights reserved.