fbpx
Skip to main content

Chế độ vận chuyển

Khi cần vận chuyển Thermomix, đặc biệt, khi di chuyển máy đi xa, hãy dùng “Chế độ vận chuyển” để khóa chặt bình trộn vào thân máy, đảm bảo độ an toàn trong khi di chuyển.

  • Để kích hoạt chế độ vận chuyển: Vào menu chính -> Chọn Cài đặt -> Chọn “Chế độ vận chuyển” -> Kích hoạt. Lúc đó, 2 tay khóa an toàn sẽ khóa bình trộn ở đúng vị trí đề có thể dễ dàng vận chuyển. Sau đó hãy giữ nút chọn để Tắt máy.

  • Ở lần sử dụng tiếp theo, sau khi bật , Thermomix sẽ tự động mở 2 tay khóa an toàn. Ngoài ra, bạn có thể thoát khỏi chế độ vận chuyển bằng cách chọn Vô hiệu hóa. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.Modern Cook® © 2020. All rights reserved.