fbpx

Mở hộp Thermomix TM6 và Vị trí phù hợp để đặt Thermomix

Mở hộp Thermomix TM6 cùng MC Quỳnh Vân

 

Vị tri phù hợp để đặt ThermomixModern Cook® © 2020. All rights reserved.