fbpx

Chế độ khóa thiết bị

Để hạn chế trẻ em tiếp xúc hoặc sử dụng máy không có sự giám sát của người lớn, máy có chế độ khóa thiết bị được kích hoạt với mật khẩu. Truy cập Menu chính -> Cài đặt -> Khóa pin, sau đó Đặt mã pin mới để thiết lập mã pin và kích hoạt chế độ khóa.

 Modern Cook® © 2020. All rights reserved.