fbpx
Skip to main content

Cơ chế hoa hồng và cơ hội phát triển cùng Thermomix

QUYỀN LỢI
1. Giới thiệu khách với tư cách như 1 khách hàng theo Chương trình của Công ty (tại từng thời điểm)
2. Tự chốt đơn hàng nhận hoa hồng theo cơ chế lũy kế
3. Hỗ trợ các Cộng tác viên khác và Công ty trong việc demo giao hàng hoặc demo bán hàng, với mức hoa hồng là
500.000 VND cho 1 demo
4. Phát triển thành Junior Team Leader với các quyền lợi như sau:
a. Quản lý tối thiểu 3 Cộng tác viên
b. Nhận hoa hồng đội nhóm trên máy Thermomix do các thành viên trong đội bán: 800.000 VND cho mỗi máy
c. Nhận hoa hồng tuyển dụng: 4.000.000 VND cho mỗi thành viên mới tuyển được vào team khi họ bán được thành công 2 máy

Nội dung

Cơ chế hoa hồng

1, Phí giới thiệu Khách hàng (Affiliate)

Định nghĩa: khi có Khách hàng tiềm năng đăng ký trải nghiệm thành công qua link Affiliate của CTV và khách hàng này có giao dịch mua sản phẩm Thermomix thành công.

→ Xem slide hướng dẫn đăng ký và sử dụng link Affiliate dành cho CTV Thermomix Vietnam tại đây.

Việc đăng ký thành công Khách hàng tiềm năng sẽ được công ty xác nhận trong vòng 24h do cùng Khách hàng có thể đã được đăng ký thành công bởi đại lý bán hàng khác. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ có quyền quyết định cuối cùng trong việc xác nhận đại lý bán hàng nào cho đơn hàng của Khách hàng.

  • Cách tính: Với mỗi sản phẩm bán thành công tới khách hàng tiềm năng được giới thiệu, CTV sẽ nhận hoa hồng giới thiệu tổng cộng tương đương 2.000.000 VND/sản phẩm. Mức phí thực nhận sau khi đã khấu trừ 10% thuế TNCN tương đương 1.800.000 VND/sản phẩm. Lưu ý, chỉ áp dụng cho số lượng các sản phẩm mà khách hàng đó mua trong đơn hàng đầu tiên.
  • Thời điểm chi trả: Sau khi tổng kết vào cuối mỗi tháng, phí giới thiệu Khách hàng sẽ được trả vào ngày thứ 10 của tháng tiếp theo cùng với các khoản thưởng khác (nếu có).

2, Chi trả hoa hồng luỹ kế theo tháng

Định nghĩa: là khoản phí trả cho CTV khi tham gia hỗ trợ trực tiếp toàn bộ quá trình bán hàng tới khách hàng bao gồm demo và tư vấn hướng dẫn sau khi Khách hàng nhận hàng.

Điều kiện thực hiện:

  • Không áp dụng cho các trường hợp chỉ giới Thiệu thuần túy như qui định ở mục a,
  • Không được phép cộng dồn doanh số giữa các đại lý cá nhân dưới mọi hình thức.
  • Cam kết luôn truyền thông giá bán theo qui định của công ty (42.900.000 VNĐ) và / hoặc theo các CTKM do Công ty công bố trên toàn quốc tạitừng thời điểm.
  • Công ty có toàn quyền quyết định cuối cùng về mức hoa hồng cho từng trường hợp cụ thể.

Cách tính: Tùy theo số lượng thực tế sản phẩm bán được trong tháng, đại lý bán hàng sẽ được nhận khoản phí tương ứng như bảng dưới đây (chưa bao gồm 10% thuế TNCN):

Số lượng  SP Hoa hồng/ SP (VND)  Tổng cộng theo tháng (VND)
3,850,000 3,850,000
4,400,000 8,800,000
4,950,000 14,850,000
5,500,000  22,000,000
6,050,000  30,250,000
6 trở lên  6,600,000 39,600,000 trở lên

Thời điểm chi trả: Sau khi tổng kết vào cuối mỗi tháng, phí hoa hồng sẽ được trả vào ngày thứ 10 của tháng tiếp theo cùng với các khoản thưởng khác (nếu có).Modern Cook® © 2020. All rights reserved.