fbpx

Hướng dẫn tháo và lắp dao trộn

Để tháo lưỡi dao ra khỏi bình trộn: Tay phải cầm vào tay cầm của bình trộn giữ bình không bị nghiêng, tay trái xoay đế bình trộn theo chiều kim đồng hồ và nhấc lưỡi dao ra.

Khi lắp: Đặt lưỡi dao vào vị trí. Đặt đế bình trộn vào vị trí lúc tháo ra và xoay ngược chiều kim đồng hồModern Cook® © 2020. All rights reserved.