fbpx
Skip to main content

Mẹo sử dụng cốc đong như một cái phễu

Trong quá trình nấu ăn, đôi khí có thể rất khó để chuyển chất lỏng vào bình có lỗ nhỏ. Lấy nắp cốc đong của bạn và đặt nó lên trên miệng bình để tạo thành một cái phễu. Chỉ cần giữ cố định trong khi đổ chất lỏng vào qua nắp mở để tránh bất kỳ sự cố tràn nào. Nhờ đó, bạn có thể sử dụng cốc đong như một cái phễu khi đổ mứt hoặc gia vị đã xay vào lọ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.Modern Cook® © 2020. All rights reserved.